,

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu ofertowym 01/2018

LASERSTAR sp. z o.o. sp. k. zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę spawarek (4 szt.) została wybrana oferta firmy RYWAL-RHC Sp. z o.o. Oddział Toruń