INFORMACJA o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy o tym, że administratorem danych osobowych jest Laserstar Sp. z o.o. Sp.k., 87-100 Toruń ul. Przy Lesie 4.

II. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby spółki.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Wspólnie przetwarzamy Twoje dane osobowe w jednym lub kilku z podanych poniżej celach:

  1. w celu zawarcia umowy handlowej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celach analitycznych w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu oceny sytuacji finansowej i/lub moralności płatniczej co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Odbiorcy danych

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym ze względu na prawnie uzasadniony interes.

V. Okres przechowywania danych

  1. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
  2. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy handlowej przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

VI. Prawa podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane

  1. Prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.