Napawanie laserowe

Jedną z usług, którą wykonujemy w naszym centrum kompleksowej obróbki metalu, jest napawanie laserowe. Nowoczesne maszyny oraz doskonale opracowana technologia pozwala nam w ten sposób modyfikować i uszlachetniać już istniejące materiały, a tym samym – znacząco wpływać na ich estetykę, podnosić trwałość oraz przedłużać żywotność. Jest to również jedna z najczęściej stosowanych i cenionych za precyzję metod regeneracyjnych. Powszechnie napawanie laserowe realizuje się na dwa sposoby: metodą ręczną oraz zautomatyzowaną. W naszym Centrum, dzięki doskonale wyposażonym stanowiskom warsztatowym, wykonujemy przede wszystkim regenerację automatyczną.

W trakcie wykonywanego przez maszynę napawania laserem, to ona odpowiada za równomierne doprowadzenie do miejsca wykonywanej regeneracji dodatku. W przypadku obróbki ręcznej obowiązek ten spoczywa na spawaczu. Najczęściej stosowanym rodzajem dodatku jest proszek metalowy, który nakładany jest techniką warstwową. Dzięki odpowiedniemu stopieniu, doskonale scala się on z materiałem podstawowym, czyli produktem poddawanym regeneracji zautomatyzowanej. W ten sposób nie powstają żadne rysy ani pory.
Nałożone kolejno po sobie warstwy metalu mogą być ostatecznie poddane specjalnej obróbce mechanicznej (dopiero po ostygnięciu).