Zaproszenie do składania ofert

LASERSTAR sp. z o.o. sp. k. zaprasza do składania ofert cenowych na
realizację zadania związanego z Wykonaniem dokumentacji projektowej hali
produkcyjnej w ramach projektu pn. “Wdrożenie przez firmę Laserstar sp. z
o.o. sp. k. innowacji produktowej w rozbudowanym zakładzie produkcyjnym w
Toruniu, celem dywersyfikacji oferty sprzedażowej oraz wzrostu poziomu
konkurencyjności.”,  szczegóły w załączonych poniżej dokumentach.

0 Comments