Polityka Firmy

Spółka LASERSTAR funkcjonuje na rynku usług kompleksowej obróbki metali w zakresie m.in. cięcia laserowego blach, rur i profili, gięcia na prasach krawędziowych oraz zrobotyzowanego spawania laserowego oraz rozwija się dzięki swoim Klientom. Im więcej naszych klientów jest zadowolonych ze współpracy z nami, tym marka Centrum Kompleksowej Obróbki Laserowej – LASERSTAR staje się mocniejsza, będąc symbolem rzetelnego i godnego zaufania partnera w biznesie. Dbanie o jak najwyższy poziom usług to podstawowe zadanie każdego pracownika firmy, gdyż każdy z nas po części jest odpowiedzialny za dostarczony do Klienta wyrób a także za wizerunek całego przedsiębiorstwa.

Nasi klienci oczekują od nas:

 • jasnych zasad współpracy,
 • terminowej realizacji zleconych prac,
 • dostarczania wyrobów zgodnych z zamówieniami, charakteryzujących się wysoką dokładnością i estetyką wykonania,
 • stosowania odpowiedniej jakości materiałów pochodzących od sprawdzonych dostawców.

Spełnianie w jak największym stopniu oczekiwań naszych klientów to nasz główny cel strategiczny. Pozostałe cele strategiczne, jakie staramy się konsekwentnie realizować to:

 • stały rozwój zaplecza produkcyjnego poprzez implementację nowoczesnych i markowych technologii, umożliwiający wzbogacanie oferty świadczonych usług,
 • zatrudnianie personelu posiadającego niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności praktyczne, konieczne do prawidłowej realizacji wyrobu począwszy od przyjęcia zapytania ofertowego a skończywszy na jego wysyłce i obsłudze posprzedażowej,
 • współpraca ze sprawdzonymi i ocenionymi dostawcami,
 • stosowanie i rozwijanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem,
 • budowanie grupy lojalnościowej klientów,
 • poszerzenia rynków zbytu.

Osiąganie postawionych wyżej celów strategicznych wspomaga wdrożony w 2007 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem , do którego ciągłego doskonalenia zobowiązuje się Zarząd spółki LASERSTAR.

Niniejsza Polityka jakości jest zakomunikowana wszystkim pracownikom LASERSTAR i podlega bieżącym przeglądom oraz aktualizacji.

 

Świadomi faktów:

 • działalność każdego przedsiębiorstwa nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne,
 • rozwój cywilizacyjny powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym,
 • zasoby naturalne (woda, energia, surowce naturalne) ulegają wyczerpaniu,

wdrożyliśmy w naszym przedsiębiorstwie zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem, w zakresie usług cięcia laserowego i gięcia, w ramach którego:

 • zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • na bieżąco śledzimy wymagania prawne i inne wymagania, odnoszące się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, zobowiązując się do ich spełniania,
 • wdrażamy zaawansowane i przyjazne dla środowiska technologie, umożliwiające optymalizację wykorzystania materiałów, a tym samym minimalizujące ilość odpadów poprodukcyjnych,
 • na bieżąco monitorujemy zużycie energii i wody w celu optymalizacji ich wykorzystania i zapobieganiu marnotrastwu nieodnawialnych zasobów naturalnych,
 • zbieramy i przekazujemy wyspecjalizowanym dostawcom usług utylizacyjnych odpady powstające w wyniku funkcjonowania naszego zaplecza biurowo ? administracyjnego,
 • uświadamiamy naszych pracowników i dostawców o ważności dbałości o środowisko naturalne.

Niniejsza Polityka środowiskowa jest zakomunikowana wszystkim pracownikom LASERSTAR, jest publicznie dostępna w siedzibie przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej www.laserstar.pl, podlegając bieżącym przeglądom i aktualizacji.

 

Polityka personalna i jej realizacja, to najważniejszy element w funkcjonowaniu firmy. Naszym celem jest stworzenie aktywnego zespołu ludzi realizujących strategię firmy. Każdy z pracowników przyczynia się do sukcesu całego zespołu, za którego odpowiedzialność ponoszą również wszyscy. Naszych pracowników uważamy za jeden z najważniejszych zasobów, jakimi dysponuje nasza firma. To oni ja tworzą, kształtują i rozwijają.

Wierzymy, że dzięki zdolności przyciągania młodych, energicznych, entuzjastycznych, kreatywnych i zaangażowanych pracowników, posiadamy niezwykle cenny kapitał ludzki w naszej organizacji. Pragniemy zaspokoić psychiczne wymogi naszych pracowników, takie jak ich potrzeba samorealizacji, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji i awansu, jak również poczucie ważności wykonywanej pracy. Dlatego też podejmujemy nieustanne działania skierowane na dynamiczny, zaplanowany rozwój, umacnianie ducha przedsiębiorczości oraz wspólnoty.

Inwestujemy w naszych pracowników stwarzając im dogodne warunki pracy, przyjazną i ciepłą atmosferę w firmie, możliwości rozwoju ich potencjału, uczenia się, doskonalenia już posiadanych umiejętności oraz zdobywania nowych kwalifikacji w kolejno realizowanych projektach. Nasi pracownicy mają, więc okazję do codziennego podnoszenia poziomu swojej wiedzy, co traktują jako klucz do zarówno osobistego jak i organizacyjnego sukcesu.

Przedsiębiorstwo LASERSTAR zapewnia równą reprezentację oraz udział zarówno mężczyzn, jak i kobiet w procesie decyzyjnym. W ten sposób kobiety i mężczyźni mogą osiągnąć pełnię swoich możliwości. Odmienne zachowanie, aspiracje i potrzeby kobiet i mężczyzn są w równy sposób uznawane, doceniane i popierane.

 1. Eliminujemy dyspozycję płci na rynku pracy
 2. Gwarantujemy równe wynagrodzenie za taka samą pracę.
 3. Gwarantujemy równy dostęp do edukacji.

W przedsiębiorstwie takim jak LASERSTAR nie ma także dyskryminacji ze względu na wiek zatrudnianych osób. Założona polityka kadrowa wskazuje na zatrudnienie młodych osób na stanowiska takie jak operator lasera, pomocnik operatora, młodszy technolog, młodsza kadra administracyjna, a także osób starszych z życiowym i zawodowym doświadczeniem na stanowiska takie jak starszy technolog czy mistrz produkcji.

LASERSTAR to przede wszystkim ludzie kompetentni, dobrze wykształceni, specjaliści z dużym doświadczeniem. Zapewniamy im możliwości rozwoju zawodowego, stawiamy przede wszystkim na ich rozwój, dbając o to, by pracownicy reprezentowali najwyższy poziom profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Cel to zatrudnianie osób ambitnych, dla których przyczynienie się do sukcesu firmy stanowi wyznacznik ich samorealizacji.

Podejmujemy wszelkie starania w zachęcaniu naszych pracowników do podejmowania nauki, doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Realizujemy szeroki zakres szkoleń pracowniczych prowadzonych przez renomowane firmy szkoleniowo-konsultingowe, mające na celu poszerzenie wiedzy na temat wewnętrznych mechanizmów firmy oraz poprawę efektywności pracy zespołowej w zakresie realizacji zadań.

LASERSTAR jest firmą, w której kreatywni, pełni energii i zaangażowania ludzie pracują wspólnie, aby realizować ambitne cele, bez względu na wiek, płeć czy stopień wykształcenia, dbając jednocześnie o zapewnienie jak najwyższych standardów.

Rafał Wiśniewski

Prezes Zarządu

Toruń, 2007.05.01.